โครงการทำน้ำสะอาด ให้กับ โรงเรียนบ้านปางขุม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


    มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต  ร่วมกับ 

สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

สโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนภาคเหนือ

    บริจาคการบำบัดน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านปางขุม

ณ โรงเรียนบ้านปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

และได้ทำการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561