โครงการบำบัดน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลลำปาง


มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

บริจาคการบำบัดน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลลำปาง

เพื่อให้บุคลากร ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้มาติดต่อโรงพยาบาล

ได้ใช้น้ำสะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

28 กรกฎาคม  2561

ณ. โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยใช้แร่ไพโรลูไซต์ ในการกำจัดสนิมเหล็ก และโลหะหนักอื่นๆ ออกจากน้ำ

จำนวน 38 ตัน  950 กระสอบ รวมมูลค่า 2,850,000.00 บาท