ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมงานการกุศล

เชิญชวน ร่วมงาน 

CHRISTMAS CHARITY DINNER BUFFET 

 BURISIRI HOTEL, BURISIRI BAR & CAFE'
23 December 2018
06.00 - 9.00 p.m.

ณ โรงแรมบุรีสิริ  จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 - 21.00 น.